حدیده و انواع آن

در
دسته بندی ها: نشانه گذاری

در صنعت پیچها به شیوه های گوناگون ساخته میشوند. یکی از روشهای ساخت پیچ حدیده کاری است. عمل براده برداری از روی میلهٔ استوانه ای شکل با استفاده از ابزاری به نام حدیده به منظور ساخت پیچ را حدیده کاری می گویند. این عمل ممکن است به صورت دستی یا ماشینی انجام گیرد.

حدیده را می توان به مهره ای تشبیه کرد که درکنار دندانه های آن شیارهایی جهت به وجود آمدن لبه های برنده ایجاد شده است. همچنین از این شیارها به منظور خروج براده و روغنکاری نیز استفاده می شود. لبه های برندهٔ حدیده دارای شکل گوه ای هستند. زوایای براده (γ)، گوه ( β) و آزاد (α) برحسب جنس کار و نوع حدیده در آنها ایجاد شده است.

جنس حدیده ها را از جنس فولاد ابزارسازی کرب ندار یا فولاد آلیاژی به دو صورت چپگرد و راستگرد و در دو سیستم متریک و اینچی میسازند. حدیده ها برای ساخت پیچ های استاندارد استفاده میشوند و اندازهٔ قطر بزرگ پیچ تولیدی روی آنها حک شده است.

حدیده عمل پیچ بری را در یک مرحله انجام میدهد لذا برای کاهش نیروی برش قسمتی از ابتدای آن را به صورت مخروط میسازند، تا عمل براده برداری به تدریج انجام شود و دندان ههای پیچ، ضمن پیشروی حدیده، کامل شوند. دندانه های ابتدایی حدیده نقش شروع براده برداری و دندانه های بعدی آن نقش کامل کردن و پرداخت دندانه های پیچ را برعهده دارند.

انواع حدیده:

حدیده ها بصورت یک پارچه و چند پارچه و لوله ساخته شده اند:

۱- حدیده گرد بدون چاک:


به کمک آن می توان در یک چرخش کامل، پیچ را ساخت. فشار بر حدیده زیاد و باید کار با دقت بیشتری انجام شود. اندازه نهایی پیچ دقیق خواهد بود. قطر حدیده های بدون چاک ثابت است. معمولاً روی بدنهٔ حدیده های بدون چاک شیاری پیش بینی شده تا درصورت لزوم آن را بریده تا تبدیل به حدیدهٔ چاک دار شود.

 

 

 

 

 

۲-حدیده گرد چاک دار:

به کمک آن می توان پیچ را ابتدا خشن تراشی و سپس پرداخت کرد. قطر حدیده های چاک دار را میتوان از ۱/ ۰ تا ۳/ ۰ میلی مترتغییر داد. اندازه نهایی خیلی دقیق نخواهد بود.

برای چرخاندن حدیده های گرد از دسته حدیده استفاده میکنند و جهت محکم کردن حدیده در دسته حدیده پیچهای نگهدارنده پی شبینی شده است. نوک این پیچها در فرورفتگی های روی حدیده قرار میگیرد روی دسته حدیده هایی که از آنها برای چرخاندن حدیده های چاک دار استفاده می شود علاوه بر دو پیچ نگهدارندهٔ حدیده، سه عدد پیچ سر مخروطی دیگر نیز پیش بینی شده که از پیچ وسطی برای افزایش قطر حدیده و از دو پیچ دیگر برای کاهش قطر حدیده استفاده میشود.

 

 

۳-حدیده شش گوش:

اغلب برای ترمیم پیچ های صدمه دیده به کار می رود.

برای چرخاندن حدیده های شش گوش از آچار تخت یا رینگی استفاده می کنند.